Anna Beata Háblová

architektka / slam poetry

Anna Beata Háblová, slamující architektka. I tak je možno označit urbanistku, architektku a básnířku, která bude další ozdobou Salonu Mechtilde na Hradecký slunovrat 2021.
Její skvělá kniha s názvem Nemísta měst (s podtitulem Opomíjená, pomíjivá a míjená místa měst) z roku 2019 dala název také přednášce, ve které se v rámci festivalu zaměří na městský prostor z tak trochu jiného úhlu pohledu. Pohledu, který dává kromě odborných znalostí architektury a urbanismu prostor sociologii, ekonomii, filozofii či geografii, v neposlední řadě pak citlivému a mnohdy až poetickému vnímání prostředí, ve kterém žijeme.

Architekt Adam Gebrian o knize Nemísta měst řekl: „Kniha nutí každého přemýšlet o svém vlastním životě a o místech, v nichž se odehrával a odehrává, a také vylovit vzpomínky, které byly hodně hluboko zasunuty. Občas to není příjemné, ale o to je to důležitější.”

Anna Beata Háblová napsala také skvělou odbornou mezižánrovou publikaci Města zdí (2017) o historii, interpretaci a východiscích moderních obchodních center, zpracovanou formou esejů, povídek a komiksu. Svými úvahami o architektuře pravidelně přispívá do vysílání ČRo Vltava, moderuje večery o architektuře a umění v pražském centru Dominikánská 8.
Publikovala také básnické sbírky Kry (Mox Nox, 2013), Rýhy (Arbor Vitae, 2015), Nevypínejte (Dauphin, 2018). Věnuje se rovněž slam poetry, a proto ani tato její poloha nebude na Hradeckém slunovratu 2021 opomenuta.
Share

Anna Beata Háblová