Open scéna

Spouštíme konkurz na Open scénu, která bude součástí festivalu Hradecký slunovrat 2017
Open scéna se nachází v atraktivní neplacené zóně festivalu, volně přístupná všem návštěvníkům zámeckého areálu, které svou tvorbou mohou vystupující zaujmout. Konkurz není žánrově omezen. V loňském roce v rámci Open scény festivalu Hradecký slunovrat svými koncerty uchvátili publikum například Archívny Chlapec, @Aeronaut či Krystyna Skalická

Pravidla pro účinkování na Open scéně  30. 6. 2017. a 1. 7. 2017

Open scéna je atraktivní festivalová neplacená zóna Hradeckého slunovratu (účinkující tak mohou oslovit a zaujmout i kolemjdoucí návštěvníky zámku).

 1. Pořadatel festivalu Hradecký slunovrat se rozhodl poskytnout prostor pro volné účinkování hudebním umělcům (dále jen umělec). Počet hudebních bloků na open scéně je omezen. S ohledem na velký zájem o možnost vystoupení si pořadatel vyhrazuje právo na výběr účinkujících na Open scéně bez ohledu na datum doručení přihlášky (tzn. pořadí nerozhoduje).
 2. V přihlášce vyplňte všechny požadované položky, jinak bohužel nebude akceptována. Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu: openscena@hradeckyslunovrat.cz  do 12. 2. 2017. Do předmětu E-mailu napište prosím „Open scéna“.
 3. Umělec bude o zařazení do programu vyrozuměn nejpozději do 28. února 2017.
 4. Pořadatel poskytne pro umělce:
 • Časový prostor ve výši 50 minut (z toho cca 30min koncert, 20 min sestavení aparatury, nazvučení a uvolnění prostoru dalším umělcům, představení moderátorem)
 • vyvýšené a označené pódium cca 2x3m
 • přípojku 230 V na pódiu
 • ozvučení koncertního místa
 • propagaci jména umělce v rámci přípravy a realizace festivalu (web, facebook)
 • volný vstup na festival.
 1. Umělec se zavazuje vystoupení odvést v co nejlepší kvalitě, v době předem dohodnuté a respektovat požadavky pořadatele a inspice během vystoupení a realizace festivalu.
 2. Umělec souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů ze svého vystoupení pořadatelem pro potřeby další propagace festivalu Hradecký Slunovrat
 3. Pořadatel nehradí umělci cestovné ani honorář a nezajišťuje nocleh ani občerstvení.

Open scéna – přihláška – Hradecký slunovrat 2017, formát Docx
Open scéna – přihláška – Hradecký slunovrat 2017, formát PDF